Hakkımızda

2017’den bu yana hizmet vermiş olduğumuz tekstil sektöründe daha sağlam ve emin adımlarla ilerliyor ve aynı zamanda yeni Türkiye prensiplerini ve vizyonunu benimseyerek dünya ve avrupa kalitesindeki standartlarını yakalamaktan geri durmuyoruz. Hatta daha üst seviyelere ulaşmak için teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanarak hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek ülkemizin gerekse markamızın dünyadaki temsili için kalitemizden ödün vermeden çağdaş, modern ve ileriye dönük çalışmalarımızı gururla sürdürüyoruz.

Misyonumuz

Faaliyette bulunduğumuz sektörde; her zaman çözüm odaklı en iyi hizmeti sunmak için yenilikçi mühendis kadrosu ve dinamik çalışanları ile beklentilerini en üst seviyede karşılamak.

Değerlerimiz

• Sorumluluk
• Saygı
• Adil Olmak
• Dürüstlük
• Müşteri Memnuniyeti

Vizyonumuz

”Önce İnsan” felsefesinden, firma güvenilirliğinden ve ürün kalitesinden ödün vermeden, bilgi ve teknolojinin önemini özümseyen ve yaratıcı kadromuzla gelişen standartları takip ederek yatırımlarımızı sürdürüp dünyanın önde gelen montaj firmalarından biri olmaktır…

Yaklaşımımız

Creasyon Tekstil’in yaklaşımı bir yandan Projenin ve İşverenin ana beklentilerini
karşılarken, diğer yandan da mesleki etik kurallarından şaşmamaktır.

Çevre Politikamız

• Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak
değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler
doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri belirlemiştir.
• İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.
• Hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar,uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza
indirilir.
• Kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemini tüm proseslerimizde uygulamakta ve takip
etmekteyiz.
• Acil durum riskleri azaltılmaya çalışılır.
• Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için ;
müşterilerimize ,çalışanlarımıza ,tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, amaçlarımız, başarılarımız ve
çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.
• Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini
dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız.
• Çevrenin, geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp çevre politikasını uygulayarak mümkün
olduğunca çevre kirliliğinin düşük tutulmasını sağlamaktayız. Çevre kirliliği, doğal kaynaklar ve enerjinin
mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.
• Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma,kirletmeme,kaynakları en az seviyede kullanma prensibi
çerçevesinde planlar,gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.
• Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz
olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan , sektöründe örnek kuruluşlardan
olmayı amaçlarız.
• Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

adminHakkımızda